Marka ve Patent Tescili

7 gün 24 saat marka ve patent tescili için hemen arayın!

Başlıca Hizmetlerimiz

Markanızı bize bildirin, araştıralım

Marka Araştırması ve Analiz

Markanızı tescile uygun olup olmadığı araştırıyoruz sonrasında sınıf tespiti yaparak işlemlerini yürütüyor ve size raporluyoruz.

Marka Takibi

Markanızın bir benzerini yada aynısını içererek markanızı taklit eden başvuruları takip ederek itiraz ediyoruz.

Marka Yenileme İşlemleri

Marka koruma süresi dolmak üzere olan marka tescillerinizin yenilenmesi için gerekli başvuruları yapıyoruz.

Neden Biz?

Markanız Bizimle Güvende!

Marka tescili başvurusunda önemli olan hususlardan biri de Marka tescil başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nice Anlaşması'na göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesinin TürkPatent'e sunumu gerekliliğidir (Nice Sınıflamasına göre mallar 34, hizmetler 11 ayrı sınıfta toplanmıştır). Başka bir deyişle, tescili istenen marka, ilgili sınıf özelindeki mal ve hizmetler ile ilgili olarak tescil edilecektir. Dolayısıyla marka talebinin hangi sınıfları kapsayacağına dair inceleme yapmak ve bir sonuca varmak gerekmektedir. Sınıf sayısı arttıkça tescil için ödenecek ücretin de artacağını ayrıca belirtmemiz gerekir. 

Marka tescili başvurusunda bulunmak üzere 6769 sayılı Kanun ve ilgili TürkPatent düzenlemelerinde öngörülen bilgi ve belgeleri tamamlamak gerekmektedir. Söz konusu bilgi ve belgeler, 6769 sayılı Kanun m. 11'de kısaca belirtilmektedir. Fikir vermek adına, aşağıda TürkPatent tarafından yayınlanan Marka Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen tamamlanması gereken belgelerin listesini bulabilirsiniz:

Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir bilgi;

  • İlave sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir bilgi;
  • Rüçhan hakkı talebi varsa, buna ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi;
  • Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi;
  • Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekâletname;
  • Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik yönetmelik.

Kısaca bu adım kapsamında başvurunun resmi olarak hazırlanması için gereken bilgi ve belgelerin toplanması organize edilmekte ve başvuru fiziksel olarak hazırlanarak TürkPatent'e sunulmaktadır.

Referanslarımız

7 /24 marka ve patent tescili için hemen arayın!